top of page
_מניבים סוכנות לביטוח - ביטוח חיים.png

ביטוח חיים ומשכנתה

ביטוח חיים ריסק, משכנתה ואובדן כושר עבודה

ביטוח חיים הוא מוצר שמשלם למוטבים בעת פטירת הלקוח סכום כספי חודשי או חד פעמי בהתאם לצורך של המבוטח.
ביטוח חיים קיים גם בקרנות הפנסיה כקצבת שארים, בביטוחי המנהלים כביטוח חיים חד פעמי או קצבתי ובביטוחים הפרטים  גם כפתרון לסילוק הלוואות המשכנתא.

הביטוחים שלנו

Family

ביטוח אובדן כושר עבודה

פרנסתו של כל אחד ואחת מאיתנו עלולה להיות בסכנה, במקרה שנסבול ממחלה או מפציעה שלא תאפשר לנו לעבוד במשרה או בהיקף התעסוקה הקבוע שלנו.

לכל אזרח בוגר בישראל יש כיסוי לאפשרות זאת באמצעות הביטוח הלאומי. ביטוח אובדן כושר העבודה נועד לייצר תמיכה פיננסית נוספת. כיום, חובה על כל אדם בוגר לרכוש ביטוח כזה בהיקף מסוים באמצעות החיסכון הפנסיוני שלו. כמו כן, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה באופן נפרד וכך לקבל כיסוי נרחב יותר מאשר זה הכלול בחיסכון הפנסיוני.

Family Meal

ביטוח משכנתה

רוב הישראלים שרוכשים בית עושים זאת באמצעות משכנתה: הלוואה מהבנק, כהבית שנרכש משמש כערבון. הבנקים בישראל דורשים מהלווים לעשות ביטוח שיפחית את הסיכון שההלוואה לא תוחזר.

הביטוח מתחלק לשני סעיפים:

 א. ביטוח חיים של הלווים  - במקרה של פטירת לוקח המשכנתה מקבל הבנק את יתרת חוב ההלוואה ובן/בת הזוג של הנפטר/ת הופך לבעלי הנכס, ללא צורך לשלם עוד.

 ב. ביטוח דירה שנועד למקרה של נזק (שריפה, רעידת אדמה וכו').

Family at Pumpkin Patch

ביטוח חיים ריסק

מוות של אדם בוגר יכול לפגוע קשות בבני משפחתו ובקרוביו, לא רק נפשית, אלא גם כלכלית. ביטוח זה נועד לסייע פיננסית לקרוביו של הנפטר/ת, בדרך כלל ילדיו ובן/בת הזוג.

הביטוח מוודא שהמוטבים יקבלו פיצוי כספי לאחר המוות, בתשלום חודשי קבוע או כפיצוי חד פעמי. עלות הביטוח משתנה ככל שהמבוטח מתבגר ובהתאם לחוזה שנחתם. בגיל מסוים פג תוקפו והכיסוי נפסק.  את הביטוח ניתן לרכוש באמצעות החיסכון לקרן הפנסיה (חובה בהיקף מסוים לבעלי ילדים/נשואים) וכביטוח נפרד.

תהליך העבודה של מניבים בבניית ביטוח החיים של המבוטחים:

אנו מבצעים תחילה איסוף על מקורות ביטוח החיים של הלקוח מקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים והביטוחים הפרטיים ולאחר מכן מבצעים בדיקת התאמת צרכים לפי מה שנחוץ לתא המשפחתי, גיל, הלוואות, משכנתאות, גילאי ילדים ובכלל עוד פרטים.

לאחר מכן אנו מחשבים מה סכום הביטוח הנדרש למשפחה כניגזרת של כול הבדיקות ואז משלבים בין סכומים קצבתים לחד פעמיים תוך שימת דגש על שימוש במוצרים המתאימים ביותר ללקוח על מנת להוזיל עלויות לטווח הקצר והארוך עד תום תקופת הביטוח.

שאלות נפוצות על ביטוח חיים:

1. עד איזה גיל קיים ביטוח חיים?
- גיל 80 ויש חברות אף לגיל 85.

 
2. האם ניתן לקנות גם סכום ביטוח חיים קצבתי?
- כן.


3. האם ישנם ביטוחי חיים בפרמיה קבועה?
- יש ביטוחים בפרמיה קבועה ל15 שנים.

4. האם הפרמיה לביטוח החיים היא משתנה?

- כן, בדרך כלל היא משתנה כל שנה.

נשמח לשמוע מכם

אנחנו כאן לשירותכם בבניית תיק הביטוח או מיטוב התיק הקיים, נשמח לסייע 

bottom of page